top of page

Staat van Baten Staat van Baten en Lasten 2020 2019 Baten Tienden € 72.940 € 77.542 Offers € 11.485 € 13.650 Overige opbrengsten € 18.336 € 16.306 Totale baten € 102.761 € 107.498 Afschrijvingskosten € 18.189 € 24.499 Huisvestingskosten € 40.681 € 43.556 autokosten € 2.803 € 3.697 Giften € 5.306 € 10.416 Kantoorkosten € 3.541 € 3.236 Administratiekosten € 1.849 € 2.871 overige algemene kosten € 4.531 € 9.553 € 76.900 € 97.828 Resultaat € 25.861 € 9.670 Rente Hypotheek € 10.918 € 11.423 Bankkosten € 1.302 € 1.266 Overige rente baten € - € -54 € 12.220 € 12.635 Nettoresultaat € 13.641 € -2.96en Lasten 2020 2019 Baten Tienden € 72.940 € 77.542 Offers € 11.485 € 13.650 Overige opbrengsten € 18.336 € 16.306 Totale baten € 102.761 € 107.498 Afschrijvingskosten € 18.189 € 24.499 Huisvestingskosten € 40.681 € 43.556 autokosten € 2.803 € 3.697 Giften € 5.306 € 10.416 Kantoorkosten € 3.541 € 3.236 Administratiekosten € 1.849 € 2.871 overige algemene kosten € 4.531 € 9.553 € 76.900 € 97.828 Resultaat € 25.861 € 9.670 Rente Hypotheek € 10.918 € 11.423 Bankkosten € 1.302 € 1.266 Overige rente baten € - € -54 € 12.220 € 12.635 Nettoresultaat € 13.641 € -2.96 

 

Giften,donatie en publicaties

Staat van Baten en Lasten 2023

 

Baten

Tiende: €14.497

Offers: €7.115

Totaal Baten: €21.611,89

Lasten

Huisvesting: €12.000

Eten/Drinken €1.066

Audio €150,00

Activiteiten €9,00

Keuken €482,00

Kantoor €2.052

Donatie €2.110

Overige kosten €5.141,01

Totaal Lasten: €23.010,37

 

Netto resultaat €-1.398,48

 

 

Staat van Baten en Lasten 2022

 

Baten

Tiende: €6.170

Offers: €5.959

Totaal Baten: €12.129,00

Lasten

Huisvesting: €12.000

Eten/Drinken €695,00

Audio €25,00

Activiteiten €400,00

Keuken €338,00

Kantoor €2.377

Donatie €500,00

Overige kosten €1483,86

Totaal Lasten: €17.818,71

 

Netto resultaat €-5.690,00

 

 

 

Staat van Baten en Lasten 2021

 

Baten

Tiende: €13.354

Offers: €5.271,03

Totaal Baten: €18.625,03

Lasten

Huisvesting: €8.743,20

Eten/Drinken €105.60

Audio €445,68

Activiteiten €224,23

Keuken €234,25

Kantoor €886,31

Donatie €8.050,00

Overige kosten €934,78

Totaal Lasten: €19.624,05

Netto resultaat €-999,02

 

 

 

Staat van Baten en Lasten 2020

Baten

Tiende: €10.423,00

Offers: €4.857,17

Totaal Baten: €15.280,17

Lasten

Huisvesting: €6.724

Eten/Drinken €269

Audio €2.067.99

Drukwerk €51,48

Activiteiten €135,08

Keuken €326,64

Kantoor €89,92

Donatie €1.056,00

Overige kosten €525,70

Totaal Lasten: €11.245,81

Netto resultaat €+4.034,36

bottom of page